Sinds kort sta ik bekend als remiseschuiver en reglementschender. Bij wijze van weerwoord dit aardige interne potje tegen the Boss van vorig seizoen, Frans Schoffelmeer.

Niks geen laf remiseaanbod of onsportief gedoe, de partij is geheel volgens het reglement in remise geëindigd. Immers, artikel 9.6 van de FIDE-Regels voor het Schaakspel zegt:

9.6 De partij is remise als een stelling is bereikt waarin mat niet mogelijk is door welke reeks van reglementaire zetten dan ook. Dit beëindigt de partij onmiddellijk, op voorwaarde dat de zet waardoor deze stelling tot stand kwam reglementair was.