Als lid van SV Amsterdam West kun je iedere donderdag komen schaken. Je wordt aangemeld bij de Nederlandse schaakbond en de Schaakbond Groot Amsterdam (KNSB en SGA). Hierdoor kun je meedoen aan officiële wedstrijden. En misschien kun je ook in een van onze  externe teams al een keer een officiële wedstrijd spelen. Als lid van SV Amsterdam West krijg je, als je deelneemt aan een van onze jaarlijkse schaakcursussen, vanzelfsprekend korting.

Het lidmaatschap van de KNSB en SGA is bij de contributie inbegrepen, net als een abonnement op Schaak Magazine en ons eigen clubblad dat tienmaal per jaar verschijnt.

Het verenigingsjaar loopt jaarlijks van 1 juli t/m 30 juni en het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Wachtlijst jeugd

Er is momenteel helaas een lange wachtlijst (1 jaar) voor jeugdleden.

De jaarlijkse contributie is als volgt:

Senioren

114

Per Jaar
 • € 57 per half jaar
 • € 9,50 per maand
 • Voorwaarde: Op 1 oktober 18 jaar of ouder

Junioren

65

Per Jaar
 • € 32,50 per half jaar
 • Voorwaarde: Op 1 oktober nog geen 18 jaar

65+

90

Per Jaar
 •  € 45 per half jaar
 • € 7,50 per maand
 • Voorwaarde: Op 1 oktober 65 jaar of ouder

Dubbel lid

75

Per Jaar
 • € 37,50 per half jaar
 • Voorwaarde: Hoofdlid bij een andere club

Aanmelden

  Uw naam (verplicht)

  Geef aan welk lidmaatschap op u van toepassing is:

  Senioren (op 1 oktober 18 jaar of ouder)Junioren (op 1 oktober nog geen 18 jaar)65+ (op 1 oktober 65 jaar of ouder)
  Stadspashouder
  Hoofd Lid bij andere vereniging

  Uw email (verplicht)

  Uw bondsnummer (indien beschikbaar)

  Uw adres (verplicht)

  Uw postcode (verplicht)

  Uw geboortedatum (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Geef hier kort aan wat uw schaakniveau is:


  Ik stem in met gebruik en doorgave van de persoonsgegevens zoals beschreven in het privacy statement van de Vereniging

  Betaling

  Houders van een Stadspas ontvangen twee maanden korting op het Senioren-, danwel 10 euro op het jeugd-, contributiebedrag. De contributie dient (liefst electronisch) overgemaakt te worden op: NL87INGB0004901804 t.n.v. SV Amsterdam West,  Amsterdam. Vanzelfsprekend kan de contributie voor een heel jaar ineens of in delen worden betaald, en eventueel ook contant op de clubavonden.