Het verenigingsjaar loopt jaarlijks van 1 juli t/m 30 juni  en het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand na het einde van de lopende maand. Opzeggen kan door het sturen van een e-mail of brief aan een van de bestuursleden. Deze opzegging is alleen geldig indien de ontvangst van deze opzegging is bevestigd door of namens het bestuur.

Openstaande contributie aan SV Amsterdam West en financiële verplichtingen naar de Schaakbonden SGA en KNSB dienen te zijn voldaan door of namens het opzeggende lid.