Schaken is meer dan een spel alleen, zeker voor kinderen. Schaken vormt kinderen door ze te tactisch en strategisch te leren denken. Schaken leert ze plannen. Ook de omgang met de tegenstander is belangrijk. Schaken leert kinderen omgaan met winnen en verliezen. En samen schaken in een team of deelnemen aan een toernooi is goed voor de teamgeest. Wij hebben al tientallen jaren een jeugdafdeling en daar zijn we trots op.

Jeugdige schakers krijgen iedere week in kleine groepjes les op verschillende niveaus. De clubavond is op donderdagavond van 18:30 tot 20:00. De eerste 45 minuten krijgen ze les uit een stappenboekje, daarna is 45 minuten interne competitie. Aan het eind van elk blok kunnen kinderen een mooie beker winnen!

Maar we bieden meer dan schaken alleen. De sfeer op onze club is net zo belangrijk. De kinderen moeten vooral een leuke avond hebben waarop ze spelenderwijs de regels en de technieken leren. We hebben bovendien een heerlijke speeltuin waar ze in de pauze lekker kunnen rondrennen.

Mail voor meer informatie naar: jeugd.svaw@gmail.com.

Jeugd stappen