Voor u ligt het tweede nummer van Patten. De fusie van Tal/DCG en het Probleem tot s.v. Amsterdam West is een wild succes. De clubavond wordt steeds drukker bezet. De interne competitie wordt in alle groepen steeds spannender en er is dit jaar ook een extern team bijgekomen.

Helaas leek het prachtige clubblad van Tal/DCG, Tal Nieuws, kind van de rekening van de fusie te worden. Patten 1 was daarop het overtuigende antwoord. Eén keer per jaar wordt in de vorm van het oude Tal Nieuws de Patten uitgebracht onder de bezielende leiding van de weinig schakende, veel krantlezende Goes.

Ook in deze Patten vindt u weer een verzameling van historische schaakverhalen, clubavonturen en persoonlijke schaak-ellende van de redacteuren. Ik kijk nu al uit naar Pat in 3, waarin ik onder andere een ruim verslag hoop te publiceren van de verschillende titels die ik dit jaar zal behalen.

Verder doen we ook aan verzoeknummers. Als u bijvoorbeeld een uitgebreide analyse wil van de mogelijkheden om uw angstgegner te verslaan, dan is dit de plek. Als u graag het geheime openingsrepertoire van uw aartsvijand publiceert, er zijn altijd redacteuren welkom voor de volgende Patten. Als u tussen de schaakdagen door in een lichte identiteitscrisis belandt, pak dan eens de Patten om een stukje te lezen, of schrijf een stukje over uw schaakbeslommeringen. Mij valt op dat er op een gemiddelde clubavond altijd ruim voldoende geestige gebeurtenissen zijn om een pen en een stukje papier te pakken.

Veel leesplezier!

Jan Winsemius en Dirk Goes