Onder dank aan de redactie en copijleveranciers beveel ik u weer heerlijke leesuren aan.

Patten juni 2018