En alweer het laatste clubblad van 2018. Met veel dank aan redactie en kopijschrijvers beveel ik u de Patten december 2018 aan.

Patten december 2018